Będąc młodym kierowcą… – wysokość OC a statystyki dotyczące młodych kierowców

Niewielkie doświadczenie i duża wiara we własne umiejętności – połączenie tych czynników bywa przyczyną groźnych, a często tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Najmłodsi kierowcy co roku przodują w statystykach policyjnych. Przekłada się to na ceny ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych kierowcom z tej grupy wiekowej.

Kim jest statystyczny młody kierowca

Statystyczny młody kierowca ma od 18 do 24 lat. Jeździ własnym samochodem albo pożycza go od rodziców lub starszego rodzeństwa. Choć wśród przyczyn zakupu własnego samochodu z pewnością w wielu przypadkach ważne miejsce zajmuje chęć zaimponowania kolegom, to na ogół młody kierowca kupuje go przede wszystkim po to, żeby łatwiej i szybciej dotrzeć do szkoły, na uczelnię albo do pracy.

Statystycznie to właśnie kierowcy należący do tej grupy wiekowej najczęściej są sprawcami wypadków na drodze. Według danych Komendy Głównej Policji w 2014 r. młodzi kierowcy spowodowali aż 34 970 wypadków, czyli ponad 20% wszystkich wypadków, do których doszło z winy kierujących, i 348 028 kolizji drogowych.

W 234 przypadkach do zdarzenia doprowadziła nadmierna prędkość, nieadekwatna do warunków panujących na drodze. W 50 przypadkach przyczyną było nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, w 49 – nieprawidłowe wyprzedzanie, a w 36 – wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Co czwarty z tych kierowców był nietrzeźwy. Co ciekawe sprawcy wypadków i kolizji drogowych należący do tej grupy wiekowej najczęściej ze wszystkich znajdowali się pod wpływem innych niż alkohol środków odurzających. W 2014 r. odnotowano 22 takie przypadki.

Mocne i słabe strony młodych kierowców

Przyczyn większej liczby wypadków spowodowanych przez młodych kierowców można upatrywać w połączeniu kilku czynników. Po pierwsze mniejszego praktycznego doświadczenia, którego nie zastąpi oglądanie w internecie przebiegu wypadków drogowych nagranych przez kamery samochodowe. Po drugie zbyt dużej pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Po trzecie niewłaściwych wzorców zachowań, których źródłem mogła być obserwacja starszych kierowców, chociażby rodziców. Ryzykowne manewry, z których cało wyjdzie kierowca z 20-letnim stażem, mogą okazać się zbyt trudne dla kierowcy, który jeździ samochodem od roku, nawet jeśli od 10 lat gra w Need For Speed i obejrzał wszystkie serie programu Top Gear.

Bez wątpienia jednak młodzi kierowcy mają pod pewnymi względami przewagę nad starszymi. Do ich mocnych stron należy potencjalnie wyższa sprawność psychomotoryczna, warunkująca szybkość i adekwatność reakcji na drodze. Ważną ich cechą jest też brak rutyny, czyli pewnego utrwalonego, sztywnego wzorca reakcji. Często gubi ona starszych kierowców, ponieważ w obliczu nietypowych warunków na drodze mogą mieć problem z szybką zmianą swojego zachowania tak, aby uniknąć zagrożenia. Młodzi kierowcy, którzy niedawno zdawali egzamin, są też na bieżąco z przepisami ruchu drogowego oraz aktualnymi zaleceniami dotyczącymi techniki jazdy.

Ubezpieczenia OC dla młodych kierowców

Większe ryzyko związane z prowadzeniem samochodu przez młodych kierowców przekłada się na wyższe ceny ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób z tej grupy wiekowej. Oprócz parametrów samochodu jest to jedno z najważniejszych kryteriów przy wycenie wysokości składki. Często zdarza się, że rodzic, który bezszkodowo prowadzi samochód od kilkunastu lat, może wykupić tanie OC za ok. 300-400 zł rocznie, a jego dziecko płaci nawet 4 razy więcej. Młodzi kierowcy nie muszą jednak przepłacać. Korzystając z dostępnych w internecie, m.in. na stronie firm ubezpieczeniowych: Proama, Link 4, AXA Direct, mogą oni sprawdzić, u jakiego ubezpieczyciela najbardziej opłaca im się wykupić polisę OC. Różnice sięgają nawet kilkuset złotych.

Prawo drogowe a młodzi kierowcy

Wyższe potencjalne ryzyko prowadzenia samochodu przez niedoświadczonych kierowców, zostało odnotowane nie tylko przez firmy ubezpieczeniowe, ale też przez ustawodawcę. Od pewnego czasu zapowiadane są zmiany w przepisach ruchu drogowego, dotyczące młodych kierowców. Obowiązkowa jazda z zielonym listkiem i wydłużony do 2 lat okres próbny, które miały zacząć obowiązywać w 2016 r., zostały jednak przesunięte na 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. kierowcy, którzy uzyskają prawo jazdy, przez 2 lata będą musieli prowadzić samochód z zielonym listkiem umieszczonym za przednią i tylną szybą samochodu. Pomiędzy 4. a 8. miesiącem od momentu zdania egzaminu będą zobowiązani do zaliczenia dwóch dodatkowych kursów. Przez 8 miesięcy będą też musieli jeździć wolniej: do 50 km/h w obszarze zabudowanym, do 80 w niezabudowanym i do 100 na drogach ekspresowych i autostradach. Zmiany te mają na celu większą kontrolę młodych kierowców i zwiększenie dzięki temu bezpieczeństwa na drogach.

 

Vpozycja.pl - pozycjonowanie Wrocław